Iedereen heeft van tijd tot tijd een leaky gut, of lekkende darm. Tot voor kort werd dit beeld gezien als een wat alternatieve diagnose en zetten wetenschappers er hun vraagtekens bij. Inmiddels is er eigenlijk geen twijfel meer over dat de ‘leaky gut’ echt bestaat. Het is zelfs behoorlijk goed aan te tonen.

Lees meer…